Discogs [sv]

Discogs (svensk)

Under produksjon
Status
25.09.2016 21:47:57
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/8d979edd-9477-4119-9ee8-122c2bd83635
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Discogs
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
25.09.2016 21:47:57
Ingen treff.
Uuid
8d979edd-9477-4119-9ee8-122c2bd83635
ACL (rettigheter)
8d979edd-9477-4119-9ee8-122c2bd83635_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon root 25.09.2016 21:47:56

Status
Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
24.08.2016 13:07:43
Sist lagret av
root
Sist lagret
25.09.2016 21:47:56
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon root 25.09.2016 21:47:56
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
25.09.2016 21:47:56 root
Redaktør

Granskere