Poststed 2 [sv]

Poststed 2 (svensk)

Under produksjon
Status
24.07.2017 17:36:55
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/8892ef1e-b113-4dfb-bd8e-e7891af83518
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 860 treff.
Navn
Poststed 2
Svensk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
24.07.2017 17:36:55
Uuid
8892ef1e-b113-4dfb-bd8e-e7891af83518
ACL (rettigheter)
8892ef1e-b113-4dfb-bd8e-e7891af83518_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ad Mihn 24.07.2017 17:06:51

Status
Totalt antall poster
860

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
21.06.2017 07:14:28
Sist lagret av
Sist lagret
24.07.2017 17:06:51
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ad Mihn 24.07.2017 17:06:51
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
24.07.2017 17:06:51 Ad Mihn
Administratør
Redaktør

Granskere