Materialer i behandlinger [no]

Materialer i behandlinger (norwegian bokmål)

Feltkatalogen [no]

11.05.2016 09:20:48
In operation
Status
DCAT-AP

URI
http://dev.kulturnav.org/86d16e4b-f774-40e9-8f6e-1c161ad967c6
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Materialer i behandlinger
Norwegian bokmål

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
Norwegian bokmål

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Project
Norwegian bokmål