Musikgenres [sv]

Musikgenres (svensk)

Ukjent
Status
25.09.2016 21:52:52
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/83bd98e0-3aff-4803-9d91-8f17d1a89082
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Musikgenres
Svensk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
25.09.2016 21:52:52
Ingen treff.
Uuid
83bd98e0-3aff-4803-9d91-8f17d1a89082
ACL (rettigheter)
83bd98e0-3aff-4803-9d91-8f17d1a89082_SHARED
Status

Status Lagred av Tidpunkt

Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
24.08.2016 13:17:26
Sist lagret av
root
Sist lagret
25.09.2016 21:52:51
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
25.09.2016 21:52:51 root
Redaktør

Granskere