Hendelsestyper

Händelsetyp (svensk)

Beskrivelse

Liste over hendelsestyper.

Datasett
Beta
Status
10.11.2015 15:50:25
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/80c442a0-6106-11e2-bcfd-0800200c9a66
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Hendelsestyper
Bokmål

Händelsetyp
Svensk

Alternative navn
Typer av hendelser
Bokmål

Beskrivelse
Liste over hendelsestyper.
Bokmål

Händelsetyper är tänkt att ge en grov indelning av händelser i olika sorters händelser för att ge en struktur. Den utgår från basen i CIDOC CRM och är i övrigt länkad mot Wikipedia/DB-pedia där det är möjligt. Aktuell status: Detta är att betrakta som ett diskussionsunderlag.
Svensk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
10.11.2015 15:50:25