Is-sorter (KulturIT AS)

Glassorter (svensk)

Beskrivelse

Glassar ur historiskt perspektiv [sv]

Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Annica Ewing [sv]
Beta
Status
06.03.2018 18:05:54
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/7c28536d-de00-4388-8318-3357fc6392d9
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Is-sorter
Bokmål

Glassorter
Svensk

Beskrivelse
Glassar ur historiskt perspektiv
Svensk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
06.03.2018 18:05:54
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
Annica Ewing
Svensk

Uuid
7c28536d-de00-4388-8318-3357fc6392d9
ACL (rettigheter)
7c28536d-de00-4388-8318-3357fc6392d9_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Beta root 03.09.2017 19:01:06

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Totalt antall poster
2

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
04.03.2015 13:50:21
Sist lagret av
root
Sist lagret
03.09.2017 19:01:06
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Beta root 03.09.2017 19:01:06
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
03.09.2017 19:01:06 root
Redaktør

Granskere