Is-sorter (KulturIT AS)

Glassorter (svensk)

Beskrivelse

Glassar ur historiskt perspektiv [sv]

Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Annica Ewing [sv]
Beta
Status
06.03.2018 18:05:54
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/7c28536d-de00-4388-8318-3357fc6392d9
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Is-sorter
Bokmål

Glassorter
Svensk

Beskrivelse
Glassar ur historiskt perspektiv
Svensk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
06.03.2018 18:05:54
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
Annica Ewing
Svensk