Undersökningar (Sverige) [sv]

Undersökningar (Sverige) (svensk)

Beskrivelse

Här samlas undersökningslistor - en lista per museum. Listorna förvaltas av respektive museum. [sv]

21.11.2017 13:32:15
Under produksjon
Status

URI
http://kulturnav.org/7ad80f72-04b0-4f18-a3ce-0518ae8ecef2
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 3 av 3 treff.
Status
Beta
Totalt antall poster
1926
Innholdet oppdatert
11.10.2017 08:55:52
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Navn
Undersökningar (Sverige)
Svensk

Beskrivelse
Här samlas undersökningslistor - en lista per museum. Listorna förvaltas av respektive museum.
Svensk