Tillagte steder

Tillagda platser (svensk), Added places (engelsk)

Beskrivelse

Steder som blir lagt til ved registrering og redigering av andre data

I drift
Status
18.04.2016 13:16:50
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/7a64e884-11a3-478b-a0fa-a30005b00689
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 15 av 15 treff.
Navn
Tillagte steder
Bokmål

Tillagda platser
Svensk

Added places
Engelsk

Beskrivelse
Steder som blir lagt til ved registrering og redigering av andre data
Bokmål

Platser som lagts till vid redigering av andra data
Svensk

Places added while editing other data
Engelsk

Innholdstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
18.04.2016 13:16:50