Tillagte steder

Tillagda platser (svensk), Added places (engelsk)

Beskrivelse

Steder som blir lagt til ved registrering og redigering av andre data

I drift
Status
18.04.2016 13:16:50
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/7a64e884-11a3-478b-a0fa-a30005b00689
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 15 av 15 treff.
Navn
Tillagte steder
Bokmål

Tillagda platser
Svensk

Added places
Engelsk

Beskrivelse
Steder som blir lagt til ved registrering og redigering av andre data
Bokmål

Platser som lagts till vid redigering av andra data
Svensk

Places added while editing other data
Engelsk

Innholdstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
18.04.2016 13:16:50
Uuid
7a64e884-11a3-478b-a0fa-a30005b00689
ACL (rettigheter)
SYSTEM
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift root 09.01.2015 12:56:44
Publisert IMPORT_TEST 03.05.2013 14:23:18

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Totalt antall poster
15


Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
import_test
Redaktør
Granskere
Opprettet av
IMPORT_TEST
Opprettet
03.05.2013 14:23:18
Sist lagret av
root
Sist lagret
09.01.2015 12:56:44
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
I drift root 09.01.2015 12:56:44
Publisert IMPORT_TEST 03.05.2013 14:23:18
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
09.01.2015 12:56:44 root
11.11.2013 23:00:44 root
30.08.2013 13:46:30 root
03.05.2013 14:23:18 IMPORT_TEST
Administratør
import_test

Redaktør

Granskere