Ägarroll, fartyg [sv]

Ägarroll, fartyg (svensk)

Ukjent
Status
16.11.2016 11:19:42
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/762cdb38-b1e7-49a0-906a-9423dc2038ff
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Ägarroll, fartyg
Svensk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
16.11.2016 11:19:42
Ingen treff.
Uuid
762cdb38-b1e7-49a0-906a-9423dc2038ff
ACL (rettigheter)
762cdb38-b1e7-49a0-906a-9423dc2038ff_SHARED
Status

Status Lagred av Tidpunkt

Inkludert i mapp
Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
root
Opprettet
16.11.2016 11:11:33
Sist lagret av

Sist lagret

Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
16.11.2016 11:11:33 root
Administratør

Redaktør

Granskere