Järnvägsmuseet - järnvägsbolag [sv]

Järnvägsmuseet - järnvägsbolag (svensk)

Under produksjon
Status
25.03.2018 14:10:33
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/740661a6-977b-4a0a-a681-4858c3797e2c
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 561 treff.
Navn
Järnvägsmuseet - järnvägsbolag
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
25.03.2018 14:10:33
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Uuid
740661a6-977b-4a0a-a681-4858c3797e2c
ACL (rettigheter)
740661a6-977b-4a0a-a681-4858c3797e2c_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ad Mihn 25.03.2018 13:12:10

Status
Totalt antall poster
561

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
23.03.2018 12:33:15
Sist lagret av
Sist lagret
25.03.2018 13:12:10
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ad Mihn 25.03.2018 13:12:10
Administratør
Redaktør

Granskere