Testa validering [sv]

Testa validering (svensk)

Ukjent
Status
12.03.2017 10:55:52
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/6dde6e17-8428-4b14-a1b1-8124f3d3e6b5
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Testa validering
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
12.03.2017 10:55:52
Ingen treff.
Uuid
6dde6e17-8428-4b14-a1b1-8124f3d3e6b5
ACL (rettigheter)
6dde6e17-8428-4b14-a1b1-8124f3d3e6b5_SHARED
Status

Status Lagred av Tidpunkt

Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
root
Opprettet
08.03.2017 09:48:19
Sist lagret av
root
Sist lagret
08.03.2017 09:48:43
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
08.03.2017 09:48:43 root
08.03.2017 09:48:43 root
Administratør

Redaktør

Granskere