Svenska Ostindiska kompaniet, skannade arkivhandlingar (Nordiska museet) [sv]

Svenska Ostindiska kompaniet, skannade arkivhandlingar (svensk)

Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Under produksjon
Status
04.10.2017 14:56:30
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/691f38d3-626d-4504-a881-cc691912a217
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 7247 treff.
Navn
Svenska Ostindiska kompaniet, skannade arkivhandlingar
Svensk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Dansk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
04.10.2017 14:56:30
Ansvarlig forvalter
Uuid
691f38d3-626d-4504-a881-cc691912a217
ACL (rettigheter)
691f38d3-626d-4504-a881-cc691912a217_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ad Mihn 08.09.2017 12:33:51

Status
Totalt antall poster
7247

Antall poster per type
Bild [sv] 7247

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
09.05.2017 21:04:13
Sist lagret av
Sist lagret
08.09.2017 12:33:51
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ad Mihn 08.09.2017 12:33:51
Administratør
Redaktør

Granskere