Svenska Ostindiska kompaniet, skannade arkivhandlingar (Nordiska museet) [sv]

Svenska Ostindiska kompaniet, skannade arkivhandlingar (svensk)

Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
06.04.2018 13:52:56
Under produksjon
Status

URI
http://kulturnav.org/691f38d3-626d-4504-a881-cc691912a217
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 7247 treff.
Navn
Svenska Ostindiska kompaniet, skannade arkivhandlingar
Svensk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Dansk

Engelsk

Fransk


Ansvarlig forvalter