Teknikk/medium, Type: Fotografisk teknikk (A.2.12.F)

Datasett
Under produksjon
Status
26.03.2015 10:28:21
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/60f2c2c5-f4e7-487e-8e6a-c764de050e93
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Teknikk/medium, Type: Fotografisk teknikk (A.2.12.F)
Bokmål

Kode
A.2.12.F
Innholdstype
Datasett
Bokmål

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
26.03.2015 10:28:21
Prosjekt
Uuid
60f2c2c5-f4e7-487e-8e6a-c764de050e93
ACL (rettigheter)
60f2c2c5-f4e7-487e-8e6a-c764de050e93_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 19.05.2015 13:39:05
Hvilende Ulf Bodin (KulturIT AS) 16.01.2015 08:21:27
Publisert UlfB 07.06.2013 10:03:43

Status
Inkludert i mapp