Undersökningstyper

Undersökningstyper (svensk), Investigation types (engelsk)

Beta
Status
11.10.2017 08:58:47
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/5c4ea673-ca80-45e3-b68c-ecd1ec65c382
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 16 av 16 treff.
Navn
Undersökningstyper
Bokmål

Undersökningstyper
Svensk

Investigation types
Engelsk

Innholdstype
Innholdet oppdatert
11.10.2017 08:58:47
Uuid
5c4ea673-ca80-45e3-b68c-ecd1ec65c382
ACL (rettigheter)
5c4ea673-ca80-45e3-b68c-ecd1ec65c382_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Beta root 11.10.2017 08:58:34

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Inkludert i mapp
Totalt antall poster
16

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
6d3fd7c0-b847-4a31-87ec-d77c47718dfb
Redaktør
Granskere
Opprettet av
6d3fd7c0-b847-4a31-87ec-d77c47718dfb
Opprettet
08.10.2014 13:54:32
Sist lagret av
root
Sist lagret
11.10.2017 08:58:34
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Beta root 11.10.2017 08:58:34
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
11.10.2017 08:58:34 root
Administratør
6d3fd7c0-b847-4a31-87ec-d77c47718dfb

Redaktør

Granskere