Fataburspersoner [sv]

Fataburspersoner (svensk)

Under produksjon
Status
01.05.2018 11:09:36
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/5a10f039-2b24-4248-adff-f948e8eb8ca7
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 616 treff.
Navn
Fataburspersoner
Svensk

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Dansk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
01.05.2018 11:09:36
Uuid
5a10f039-2b24-4248-adff-f948e8eb8ca7
ACL (rettigheter)
5a10f039-2b24-4248-adff-f948e8eb8ca7_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ad Mihn 01.05.2018 09:53:18

Status
Totalt antall poster
616

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
01.05.2018 09:53:18
Sist lagret av

Sist lagret

Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ad Mihn 01.05.2018 09:53:18
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
01.05.2018 09:53:18 Ad Mihn
Administratør
Redaktør

Granskere