NAV-1104, Djur [sv]

NAV-1104, Djur (svensk)

Ukjent
Status
10.03.2017 14:47:46
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/59f5ca90-2a0d-41ca-88df-2426789bd574
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
NAV-1104, Djur
Svensk

Innholdstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Dansk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
10.03.2017 14:47:46
Ingen treff.
Uuid
59f5ca90-2a0d-41ca-88df-2426789bd574
ACL (rettigheter)
59f5ca90-2a0d-41ca-88df-2426789bd574_SHARED
Status

Status Lagred av Tidpunkt

Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
root
Opprettet
10.03.2017 14:47:17
Sist lagret av

Sist lagret

Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
10.03.2017 14:47:17 root
Administratør

Redaktør

Granskere