Norske stedsnavn (Eksterne data)

Norska platsnamn (svensk)

Beskrivelse

Data fra Sentralt stedsnavnregister (SSR) fra Kartverket. Utvalg av koder som håndteres: By (kode 100), Tettsted (kode 101), Tettbegyggelse (kode 102), Bygdelag (kode 103), Grend (kode 104), Boligfelt (kode 105), Borettslag (kode 106), Industriområde (kode 107), Bydel (kode 132), Hyttefelt (kode 228), Tettstedsdel (kode 266), Gard (kode 280) og Navnegard (kode 305).

Beta
Status
07.08.2014 09:18:13
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/567d0e8c-8b7a-450f-9f45-3687864ee550
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 15919 treff.
Navn
Norske stedsnavn
Bokmål

Norska platsnamn
Svensk

Beskrivelse
Data fra Sentralt stedsnavnregister (SSR) fra [Kartverket](http://data.norge.no/data/stedsnavndata-0/). Utvalg av koder som håndteres: By (kode 100), Tettsted (kode 101), Tettbegyggelse (kode 102), Bygdelag (kode 103), Grend (kode 104), Boligfelt (kode 105), Borettslag (kode 106), Industriområde (kode 107), Bydel (kode 132), Hyttefelt (kode 228), Tettstedsdel (kode 266), Gard (kode 280) og Navnegard (kode 305).
Bokmål

Innholdstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
07.08.2014 09:18:13
-Linktekst
Stedsnavndata, Kartverket
Bokmål
URL
file
Uuid
567d0e8c-8b7a-450f-9f45-3687864ee550
ACL (rettigheter)
567d0e8c-8b7a-450f-9f45-3687864ee550_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Beta root 09.01.2015 13:28:58

Inkludert i mapp
Totalt antall poster
15919

Antall poster per type
Befolket sted 14976
By 125
Bydel 412
Navngitt sted 406

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Deles i mapper

Administratør
root
Redaktør
Granskere
Opprettet av
root
Opprettet
18.11.2013 21:05:29
Sist lagret av
root
Sist lagret
09.01.2015 13:28:58
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Beta root 09.01.2015 13:28:58
Administratør
root

Redaktør

Granskere