Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Undersökningar Bohuslän (svensk)

Ansvarlig forvalter
Bohusläns museum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Beta
Status
15.11.2017 22:32:04
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/530e8c48-73dc-4f32-a0de-4689d622d2be
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 1317 treff.
Navn
Undersökningar Bohuslän
Svensk

Datasett
Innholdet oppdatert
15.11.2017 22:32:04
Ansvarlig forvalter
Uuid
530e8c48-73dc-4f32-a0de-4689d622d2be
ACL (rettigheter)
530e8c48-73dc-4f32-a0de-4689d622d2be_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Beta Ad Mihn 15.11.2017 22:22:09

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Inkludert i mapp
Svensk

Totalt antall poster
1317


Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
28.09.2015 10:32:33
Sist lagret av
Sist lagret
15.11.2017 22:22:09
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Beta Ad Mihn 15.11.2017 22:22:09
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
15.11.2017 22:22:09 Ad Mihn
Redaktør

Granskere