Administrativ indelning, Estland [sv]

Administrativ indelning, Estland (svensk)

Datasett
Under produksjon
Status
16.09.2017 19:57:39
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/4f500894-254c-432f-bbff-73743de889d9
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Administrativ indelning, Estland
Svensk

Innholdstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Engelsk

Fransk


Datasett
Svensk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
16.09.2017 19:57:39
Type av kilde
Uuid
4f500894-254c-432f-bbff-73743de889d9
ACL (rettigheter)
4f500894-254c-432f-bbff-73743de889d9_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ad Mihn 16.09.2017 11:43:02

Status
Totalt antall poster
4911


Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
15.09.2017 16:30:09
Sist lagret av
Sist lagret
16.09.2017 11:43:02
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ad Mihn 16.09.2017 11:43:02
Administratør
Redaktør

Granskere