Administrativ indelning, Estland [sv]

Administrativ indelning, Estland (svensk)

Datasett
Under produksjon
Status
16.09.2017 19:57:39
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/4f500894-254c-432f-bbff-73743de889d9
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Administrativ indelning, Estland
Svensk

Innholdstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Engelsk

Fransk


Datasett
Svensk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
16.09.2017 19:57:39
Type av kilde