NAV-1139 [sv]

NAV-1139 (svensk)

Ukjent
Status
15.09.2017 17:36:38
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/49130967-61b1-4e85-9e3b-96c70856ab44
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
NAV-1139
Svensk

Innholdstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
15.09.2017 17:36:38
Ingen treff.
Uuid
49130967-61b1-4e85-9e3b-96c70856ab44
ACL (rettigheter)
49130967-61b1-4e85-9e3b-96c70856ab44_SHARED
Status

Status Lagred av Tidpunkt

Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
root
Opprettet
28.02.2017 14:10:14
Sist lagret av

Sist lagret

Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
28.02.2017 14:10:14 root
Administratør

Redaktør

Granskere