Mappetyp (KulturIT AS)

Mapptyp (svensk), List Types (engelsk)

Beskrivelse

Type for en mappe

Datasett
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
I drift
Status
18.12.2017 15:08:29
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/4534ee60-c6a0-11e2-8b8b-0800200c9a60
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 6 av 6 treff.
Navn
Mappetyp
Bokmål

Mapptyp
Svensk

List Types
Engelsk

Beskrivelse
Type for en mappe
Bokmål

Datasetet innehåller olika typer av mappar (användargenererade listor) som styr mappens funktion och beteende i KulturNav.

Status: Datasetet används av KulturNav och utökas i takt med eventuellt behov av fler typer.
Svensk

Type of lists (list= a user generated collection of records)
Engelsk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
18.12.2017 15:08:29
Ansvarlig forvalter