Berättelser, frågelistor (urval) [sv]

Berättelser, frågelistor (urval) (svensk)

Under produksjon
Status
26.09.2016 16:30:52
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/40398094-ef4a-4d12-8771-973422d0c5ae
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 4926 treff.
Navn
Berättelser, frågelistor (urval)
Svensk

Innholdet oppdatert
26.09.2016 16:30:52
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Uuid
40398094-ef4a-4d12-8771-973422d0c5ae
ACL (rettigheter)
40398094-ef4a-4d12-8771-973422d0c5ae_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon root 19.09.2016 14:11:31

Status
Totalt antall poster
4926

Antall poster per type
Text [sv] 4926

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
6d3fd7c0-b847-4a31-87ec-d77c47718dfb
Redaktør
Granskere
Opprettet av
6d3fd7c0-b847-4a31-87ec-d77c47718dfb
Opprettet
02.06.2016 16:23:48
Sist lagret av
root
Sist lagret
19.09.2016 14:11:31
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon root 19.09.2016 14:11:31
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
19.09.2016 14:11:31 root
Administratør
6d3fd7c0-b847-4a31-87ec-d77c47718dfb

Redaktør

Granskere