Fartygsmått [sv]

Fartygsmått (svensk)

Beskrivelse

Olika typer av fartygsmått [sv]

Under produksjon
Status
08.02.2016 12:49:48
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/3f1b0ed7-10d4-47f4-b7a4-20520b5f1851
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 13 av 13 treff.
Navn
Fartygsmått
Svensk

Beskrivelse
Olika typer av fartygsmått
Svensk

Innholdstype
Datasett
Innholdet oppdatert
08.02.2016 12:49:48
Uuid
3f1b0ed7-10d4-47f4-b7a4-20520b5f1851
ACL (rettigheter)
3f1b0ed7-10d4-47f4-b7a4-20520b5f1851_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon root 09.01.2015 13:34:56

Status
Inkludert i mapp
Opprettet av
Opprettet
11.09.2013 14:11:39
Sist lagret
25.03.2015 09:14:36
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon root 09.01.2015 13:34:56