NAV-1104, Struktur [sv]

NAV-1104, Struktur (svensk)

Ukjent
Status
17.08.2017 10:27:35
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/3ea03235-5291-48ba-aada-37e322de16f4
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
NAV-1104, Struktur
Svensk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Dansk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
17.08.2017 10:27:35
Ingen treff.
Uuid
3ea03235-5291-48ba-aada-37e322de16f4
ACL (rettigheter)
3ea03235-5291-48ba-aada-37e322de16f4_SHARED
Status

Status Lagred av Tidpunkt

Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
root
Opprettet
10.03.2017 14:43:30
Sist lagret av

Sist lagret

Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
10.03.2017 14:43:30 root
Administratør

Redaktør

Granskere