Termkategorier (KulturIT AB) [sv]

Termkategorier (swedish)

System concepts

Description

En kategorisering av olika sorters termer/koncept. Kategorier fungerar som en sorts typning av termerna och kan sätta olika termtyper i ett hierarkiskt förhållande.

Status:
Term- och taxonkategorier slogs samman under i version version 0.12 och tas i drift i samband med KulturNav 1.1.

Datasetet kan utökas och förbättras. [sv]

Dataset
Dataset owner
KulturIT AS (Selskap) [no] owns the information on this page
22.06.2016 11:09:29
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/3ca7529b-b91b-43e0-b8fd-699d0f6b8d8d
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Termkategorier
Swedish

Description
En kategorisering av olika sorters termer/koncept. Kategorier fungerar som en sorts typning av termerna och kan sätta olika termtyper i ett hierarkiskt förhållande.

Status:
Term- och taxonkategorier slogs samman under i version version 0.12 och tas i drift i samband med KulturNav 1.1.

Datasetet kan utökas och förbättras.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Dataset owner
Norwegian bokmål