Termkategorier (KulturIT AB) [sv]

Termkategorier (svensk)

Beskrivelse

En kategorisering av olika sorters termer/koncept. Kategorier fungerar som en sorts typning av termerna och kan sätta olika termtyper i ett hierarkiskt förhållande.

Status:
Term- och taxonkategorier slogs samman under i version version 0.12 och tas i drift i samband med KulturNav 1.1.

Datasetet kan utökas och förbättras. [sv]

Datasett
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
22.06.2016 11:09:29
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/3ca7529b-b91b-43e0-b8fd-699d0f6b8d8d
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Termkategorier
Svensk

Beskrivelse
En kategorisering av olika sorters termer/koncept. Kategorier fungerar som en sorts typning av termerna och kan sätta olika termtyper i ett hierarkiskt förhållande.

Status:
Term- och taxonkategorier slogs samman under i version version 0.12 och tas i drift i samband med KulturNav 1.1.

Datasetet kan utökas och förbättras.
Svensk

Ansvarlig forvalter