Industribedrifter (Norsk Teknisk Museum)

Beskrivelse

Informationen är hämtad från industrimuseum.no [sv]

Ansvarlig forvalter
Norsk Teknisk Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Under produksjon
Status
30.08.2017 16:05:47
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/3ab437c0-9c9e-435c-b122-d922f0c9fc3d
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 949 treff.
Navn
Industribedrifter
Bokmål

Beskrivelse
Informationen är hämtad från industrimuseum.no
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
30.08.2017 16:05:47
Ansvarlig forvalter
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Uuid
3ab437c0-9c9e-435c-b122-d922f0c9fc3d
ACL (rettigheter)
3ab437c0-9c9e-435c-b122-d922f0c9fc3d_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon root 30.08.2017 15:57:00

Status
Totalt antall poster
949

Antall poster per type
Selskap 949

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
1
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
17.02.2017 10:10:24
Sist lagret av
Sist lagret
18.04.2018 11:02:42
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon root 30.08.2017 15:57:00
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
30.08.2017 15:57:00 root
Administratør
Redaktør

Granskere