Verdensdeler (Eksterne data)

Världsdelar (svensk)

Beskrivelse

Verdensdeler fra Geonames, via K-Samsök

Beta
Status
10.01.2014 08:48:12
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/39958678-a974-4ca2-9bcb-14a775cac712
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Verdensdeler
Bokmål

Världsdelar
Svensk

Beskrivelse
Verdensdeler fra Geonames, via K-Samsök
Bokmål

Världsdelar från Geonames, via K-Samsök
Svensk

Innholdstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
10.01.2014 08:48:12
-Linktekst
K-Samsök geografiske autoriteter
Bokmål

K-Samsök geografiska auktoriteter
Svensk
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Type av kilde
URL
http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/continent/continent.rdf
Uuid
39958678-a974-4ca2-9bcb-14a775cac712
ACL (rettigheter)
SYSTEM
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Beta root 09.01.2015 13:00:28

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Totalt antall poster
7

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
import_test
Redaktør
Granskere
Opprettet av
IMPORT_TEST
Opprettet
15.03.2013 14:46:06
Sist lagret av
root
Sist lagret
09.01.2015 13:00:28
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Beta root 09.01.2015 13:00:28
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
09.01.2015 13:00:28 root
03.05.2013 14:23:19 IMPORT_TEST
03.05.2013 13:41:22 root
Administratør
import_test

Redaktør

Granskere