Poststedstyper (Postmuseet)

Poststedstyper (svensk)

Prosjekt
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Beta
Status
14.03.2016 13:09:42
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/3665e847-3581-41a6-ad56-7b3d04c99d91
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Poststedstyper
Bokmål

Poststedstyper
Svensk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
14.03.2016 13:09:42
Prosjekt
Bokmål

Ansvarlig forvalter
Uuid
3665e847-3581-41a6-ad56-7b3d04c99d91
ACL (rettigheter)
3665e847-3581-41a6-ad56-7b3d04c99d91_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS) 21.10.2015 10:06:44

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Totalt antall poster
58

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet av
a77657c6-1434-4348-9596-55541f04050b
Opprettet
25.06.2015 07:27:46
Sist lagret
21.10.2015 10:42:54
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS) 21.10.2015 10:06:44