Test 1.5 [sv]

Test 1.5 (svensk)

Ukjent
Status
15.02.2017 10:23:02
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/34de9d64-b6c7-4027-b0e8-42611cec6d5f
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Test 1.5
Svensk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
15.02.2017 10:23:02
Ingen treff.
Uuid
34de9d64-b6c7-4027-b0e8-42611cec6d5f
ACL (rettigheter)
34de9d64-b6c7-4027-b0e8-42611cec6d5f_SHARED
Status

Status Lagred av Tidpunkt

Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
root
Opprettet
28.10.2016 15:22:16
Sist lagret av

Sist lagret

Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
28.10.2016 15:22:16 root
Administratør

Redaktør

Granskere