Fartygstyper [sv]

Fartygstyper (svensk)

08.08.2016 14:20:13
I drift
Status

URI
http://kulturnav.org/333fb447-f09c-4e41-adbe-6deacf54e06f
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 2 av 2 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
359
Innholdet oppdatert
13.10.2016 21:50:32
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
150
Innholdet oppdatert
10.08.2016 12:40:42
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Navn
Fartygstyper
Svensk