Material, fartyg [sv]

Material, fartyg (svensk)

Ukjent
Status
16.11.2016 15:05:04
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/309973f7-5a41-4741-80a5-302229192d64
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Material, fartyg
Svensk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
16.11.2016 15:05:04
Ingen treff.
Uuid
309973f7-5a41-4741-80a5-302229192d64
ACL (rettigheter)
309973f7-5a41-4741-80a5-302229192d64_SHARED
Status

Status Lagred av Tidpunkt

Inkludert i mapp
Svensk

Totalt antall poster
0

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
root
Opprettet
16.11.2016 15:04:42
Sist lagret av

Sist lagret

Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
16.11.2016 15:04:42 root
Administratør

Redaktør

Granskere