Livsrolle (KulturIT AS)

Livsroll (svensk), Life role (engelsk), Elämä rooli (finsk)

Beskrivelse

Liste øver livsroller

Datasett
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
02.08.2016 11:04:05
I drift
Status

URI
http://kulturnav.org/23c7080c-6752-4691-8c8a-ce0d65623c51
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 81 treff.
Navn
Livsrolle
Bokmål

Livsroll
Svensk

Life role
Engelsk

Elämä rooli
Finsk

Beskrivelse
Liste øver livsroller
Bokmål

Dataset innehåller livsroller, yrken eller yrkesrelaterade titlar. Datasetet är sammanställt med utgångspunkt i ett urval från [MARC List of Relator Terms](http://id.loc.gov/vocabulary/relators.html) från Library of Congress. Datasetet har sedan kompletterats med roller/yrken från dbpedia, Getty Research Institute AAT mm.

Syftet är att datasetet ska innehålla en lista med övergripande roller med inriktning på museer och andra kulturarvsinstitutioner.

Datasetet kommer att kompletteras vid behov. Lämna gärna förslag till nya roller.

Status: Datasetet externa relationer har mappats om 2014-09-02. Mindre ändringar och kompletteringar införda vid samma tillfälle.
Svensk

Ansvarlig forvalter
Administrativ notat
2014-09-02. Datasetet externa relationer har mappats om. Mindre ändringar och kompletteringar införda vid samma tillfälle. /UlfB
Svensk

2014-11-13. Nya livsroller: redare, geograf, kulturhistoriker och etnolog publicerade.
Svensk