Nordiska museets arkivförteckning [sv]

Nordiska museets arkivförteckning (swedish)

Description

Utdrag från VIsaual Arkiv, urval ur grenen för Dokumentationer och insamlingar.

Detta är ett hack baserat på en rapport från VA i Excelformat som bearbetats. Detta är tyvärr inte levande data (än). [sv]

11.11.2016 14:36:51
Ongoing work
Status

URI
http://dev.kulturnav.org/22181b5e-c30b-42b9-a671-e7f2d72bc1ff
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Nordiska museets arkivförteckning
Swedish

Description
Utdrag från VIsaual Arkiv, urval ur grenen för Dokumentationer och insamlingar.

Detta är ett hack baserat på en rapport från VA i Excelformat som bearbetats. Detta är tyvärr inte levande data (än).
Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Default status
English

Norwegian bokmål

Swedish