GeoNames stedskode

GeoNames platskoder (svensk), GeoNames Feature Codes (engelsk)

Beskrivelse

Datasetet innehåller objektkoder (feature codes) för objekt i GeoNames hämtade från GeoNames Ontology. Data är läst från textfiler och kopplingen mellan klass och kod är tillagd i KulturNav för ökad läsbarhet. [sv]

27.04.2018 23:36:45
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/1b2ecba9-ab27-44a6-aa22-7de510e4dd4f
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
GeoNames stedskode
Bokmål

GeoNames platskoder
Svensk

GeoNames Feature Codes
Engelsk

Beskrivelse
Datasetet innehåller objektkoder (feature codes) för objekt i GeoNames hämtade från GeoNames Ontology. Data är läst från textfiler och kopplingen mellan klass och kod är tillagd i KulturNav för ökad läsbarhet.
Svensk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Engelsk

Fransk