Sveriges län (Eksterne data)

Sveriges län (svensk), Sveriges län (engelsk), Sveriges län (sørsamisk), Sveriges län (norsamisk), Sveriges län (lulesamisk), Sveriges län (finsk), Sveriges län (tornedalsfinsk), Sveriges län (romani), Sveriges län (jiddisch)

Beta
Status
30.08.2013 20:02:14
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/172a20f7-bb49-4947-a653-e53df6c24259
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 21 treff.
Navn
Sveriges län
Bokmål

Sveriges län
Svensk

Sveriges län
Engelsk

Sveriges län
Sørsamisk

Sveriges län
Norsamisk

Sveriges län
Lulesamisk

Sveriges län
Finsk

Sveriges län
Tornedalsfinsk

Sveriges län
Romani

Sveriges län
Jiddisch

Innholdstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
30.08.2013 20:02:14
-Linktekst
K-Samsök geografiska auktoriteter
Bokmål

K-Samsök geografiska auktoriteter
Svensk

K-Samsök geografiska auktoriteter
Engelsk

K-Samsök geografiska auktoriteter
Sørsamisk

K-Samsök geografiska auktoriteter
Norsamisk

K-Samsök geografiska auktoriteter
Lulesamisk

K-Samsök geografiska auktoriteter
Finsk

K-Samsök geografiska auktoriteter
Tornedalsfinsk

K-Samsök geografiska auktoriteter
Romani

K-Samsök geografiska auktoriteter
Jiddisch
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Type av kilde
URL
file:///home/notroot/tmp/county.rdf