Rutetyper

Färdvägstyper (svensk), Route types (engelsk)

Under produksjon
Status
29.04.2015 18:50:26
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/12b8b206-7f42-4bcf-bb53-0ee884514af9
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 3 av 3 treff.
Navn
Rutetyper
Bokmål

Färdvägstyper
Svensk

Route types
Engelsk

Innholdstype
Datasett
Innholdet oppdatert
29.04.2015 18:50:26
Uuid
12b8b206-7f42-4bcf-bb53-0ee884514af9
ACL (rettigheter)
SYSTEM
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 29.04.2015 18:50:58

Status
Inkludert i mapp
Bokmål


Engelsk

Totalt antall poster
3

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet av
6d3fd7c0-b847-4a31-87ec-d77c47718dfb
Opprettet
03.11.2014 13:24:12
Sist lagret
29.04.2015 18:50:58
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 29.04.2015 18:50:58
Redaktør

Granskere