Fartygsklasser/namngivna typer [sv]

Fartygsklasser/namngivna typer (svensk)

Ukjent
Status

URI
http://kulturnav.org/10addca0-6280-461f-a41a-b6e6045aff75
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 3 av 3 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
67
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
879
Innholdet oppdatert
19.11.2015 13:04:32
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden

Kategorier


Navn
Fartygsklasser/namngivna typer
Svensk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Uuid
10addca0-6280-461f-a41a-b6e6045aff75
ACL (rettigheter)
10addca0-6280-461f-a41a-b6e6045aff75_SHARED
Status

Status Lagred av Tidpunkt

Opprettet
08.06.2015 12:54:38
Sist lagret
08.06.2015 13:15:00
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Redaktør

Granskere