Dialekt (DIAL)

Dialekt (svensk), Dialect (engelsk)

Sist lagret
09.01.2015 13:18:45
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/0dcf5de9-f774-4f47-a0d6-6dd15265fbd7 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Dialekt
Bokmål

Dialekt
Svensk

Dialect
Engelsk

Kode
DIAL