Arbetarminnen, yrkesundersökningar, varia etc [sv]

Arbetarminnen, yrkesundersökningar, varia etc (svensk)

Under produksjon
Status
16.01.2018 20:06:14
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/0c5f23a2-db36-4e95-b729-7a363dff2885
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Arbetarminnen, yrkesundersökningar, varia etc
Svensk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Dansk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
16.01.2018 20:06:14
Uuid
0c5f23a2-db36-4e95-b729-7a363dff2885
ACL (rettigheter)
0c5f23a2-db36-4e95-b729-7a363dff2885_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ad Mihn 10.01.2018 16:41:57

Status
Totalt antall poster
570

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
01.11.2017 10:01:54
Sist lagret av
Sist lagret
10.01.2018 16:41:57
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ad Mihn 10.01.2018 16:41:57
Redaktør

Granskere