Arbetarminnen, yrkesundersökningar, varia etc [sv]

Arbetarminnen, yrkesundersökningar, varia etc (svensk)

Under produksjon
Status
16.01.2018 20:06:14
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/0c5f23a2-db36-4e95-b729-7a363dff2885
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Arbetarminnen, yrkesundersökningar, varia etc
Svensk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Dansk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
16.01.2018 20:06:14