Lister til konserveringsmodul

I drift
Status
10.04.2014 09:30:16
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/0b8d8843-86b3-4ad8-bb7d-25f2e6acd80b
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 6 av 6 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
4
Innholdet oppdatert
09.07.2015 13:39:04

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
0
Innholdet oppdatert
01.06.2016 21:27:40

Kategorier


Status
Hvilende
Totalt antall poster
38
Innholdet oppdatert
22.04.2014 11:09:31

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
5
Innholdet oppdatert
09.07.2015 13:26:00

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
3
Innholdet oppdatert
01.06.2016 11:54:39

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
19
Innholdet oppdatert
05.06.2016 23:32:19

Kategorier


Navn
Lister til konserveringsmodul
Bokmål

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
10.04.2014 09:30:16
Uuid
0b8d8843-86b3-4ad8-bb7d-25f2e6acd80b
ACL (rettigheter)
0b8d8843-86b3-4ad8-bb7d-25f2e6acd80b_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift root 09.01.2015 12:48:02

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Totalt antall poster
6

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)

Redaktør
Granskere
Opprettet av
AlexL
Opprettet
09.04.2014 15:17:46
Sist lagret
10.07.2015 00:15:24
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
I drift root 09.01.2015 12:48:02
Tidligere lagret