Fylker

Fylken (svensk)

Komplett
Status
14.01.2015 10:30:17
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/044fbd0f-69f2-4aba-9f33-7b7c1aea4fb0
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 19 av 19 treff.
Navn
Fylker
Bokmål

Fylken
Svensk

Innholdstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
14.01.2015 10:30:17
Uuid
044fbd0f-69f2-4aba-9f33-7b7c1aea4fb0
ACL (rettigheter)
SYSTEM
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Komplett Ulf Bodin (KulturIT AS) 14.01.2015 09:30:11
I drift root 13.01.2015 10:11:44
Publisert UlfB 07.06.2013 10:03:43

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Inkludert i mapp
Totalt antall poster
19

Antall poster per type
Fylke 19

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
45e421f0-5233-4676-a825-99117326b92d
Opprettet
02.05.2013 11:42:42
Sist lagret
18.05.2016 08:40:02
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Komplett Ulf Bodin (KulturIT AS) 14.01.2015 09:30:11
I drift root 13.01.2015 10:11:44
Publisert UlfB 07.06.2013 10:03:43
Administratør
Redaktør

Granskere